Anglická základka

Tady jsou texty pro žáky základních škol či mírně pokročilé.

Pronunciation – Výslovnost

Voiced TH words-1Z úvod věty

Voiced TH words-2Z

Voiced TH words-3Z crazy song

Voiceless TH words-1Sa

Voiceless TH words-1Sb

Voiceless TH words-2S

Voiceless TH words-3Sa crazy song

Voiceless TH words-3Sb crazy song

 

Project

Project 1 – Tabulka 5 sloves klad

Project 1 – Tabulka 5 sloves zápor

Project 1 – Tabulka 5 sloves otázka

Project 3 – Animal migrations pg 17

Project 3 – The tailor. Pg 48

Project 4 – Friends

Project 5 – Bullying

Project 5 – A Christmas Carol 1

Project 5 – A Christmas Carol 2

Project 5 – Make a wish